Σχετικά Websites

Ποια εργαλεία χρειάζομαι για εργασία ικριώματος

Τα ικριώματα κατασκευάζονται ως πλατφόρμα εργασίας σε περιοχές πολύ υψηλές που δεν μπορούν να φτάσουν από συμβατικές μεθόδους, όπως μια σκάλα. Το ικρίωμα έχει τέσσερα βασικά μέρη: τις σανίδες, τις ράβδους, το πλαίσιο και τους συνδετήρες. Για τη συναρμολόγηση ικριωμάτων, το άτομο χρειάζεται κάποια γενικά εργαλεία. Τα περισσότερα ατυχήματα σκαλωσιάς συμβαίνουν επειδή το ικρίωμα συναρμολογήθηκε λανθασμένα, σύμφωνα με τη Διοίκηση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Link