Βιβλιογραφία

Έκδοση

Βαρχαλάμα Έλλη-Σταμάτη Άντα (2012), Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

Βιβλίο

Αληφραγκής Ηλίας (2018), Νέα εργασιακή νομοθεσία, Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική, Εκδόσεις Βροτέας

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.