Εθνικός νόμος 4636 / 1-11-2019 «Όσον αφορά τις απαιτήσεις αναγνώρισης υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας» - Ελλάδα

Ο νόμος αναφέρεται σε ένα ενιαίο σύστημα προστασίας για πρόσφυγες ή για άτομα που δικαιούνται συμπληρωματική προστασία καθώς και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας

https://www.ypakp.gr/uploads/files/14362.pdf