Εκπαιδευτικό Υλικό In2C

Π.4.4 Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Εργατική Νομοθεσία στις κατασκευές Ελλάδα

Το παρόν βιβλίο αφορά την εργατική νομοθεσία καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΥΤΧ γενικά στην ΕΕ και συγκεκριμένα στις μετέχουσες χώρες. Δεδομένου ότι όλες οι μετέχουσες χώρες είναι μέλη της ΕΕ και επιπλέον μετέχουν και στη Συνθήκη Schengen αρχικά παρουσιάζονται οι γενικές οδηγίες της ΕΕ οι οποίες είναι κοινές. Στη συνέχεια αυτές οι γενικές οδηγίες εξειδικεύονται για κάθε χώρα.

Π.4.4 Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Εργατική Νομοθεσία στις κατασκευές Κύπρος

Το παρόν βιβλίο αφορά την εργατική νομοθεσία καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΥΤΧ γενικά στην ΕΕ και συγκεκριμένα στις μετέχουσες χώρες. Δεδομένου ότι όλες οι μετέχουσες χώρες είναι μέλη της ΕΕ και επιπλέον μετέχουν και στη Συνθήκη Schengen αρχικά παρουσιάζονται οι γενικές οδηγίες της ΕΕ οι οποίες είναι κοινές. Στη συνέχεια αυτές οι γενικές οδηγίες εξειδικεύονται για κάθε χώρα.