Νέα

H πρώτη συνάντηση της ομάδας εστίασης πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από το ΤΕΕ

Tο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ διοργάνωσε την 1η συνάντηση της ομάδας εστίασης με τη συμμετοχή άμεσα ενδιαφερόμενων στην “Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού του Ευρωπαϊκού έργου In2C- Ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα των κατασκευών”, την Πέμπτη 28.05.2020 και ώρα 17:00, στη Λάρισα, στο κτίριο του ΤΕΕ.

Με τους παριστάμενους αναλύθηκε και συζητήθηκε εκτενώς  το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για την εργατική νομοθεσία και την υγιεινή και ασφάλεια,  στοχεύοντας στη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας του τομέα των κατασκευών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου In2C  και αξιοποιήθηκε η πολύχρονη εμπειρία τους με την υιοθέτηση των συμπερασμάτων της συζήτησης.

Αποκεντρωμένο Δίκτυο (ΑΔ): Σύστημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων για το In2C

Αποκεντρωμένο Δίκτυο (ΑΔ): Σύστημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων για το In2C

Η κοινοπραξία του έργου In2C εγκρίνει ομόφωνα το ΑΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο In2C σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.


Η πρόταση, που εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε από την DOCUMENTA κατά τη 2η συνάντηση της κοινοπραξίας στη Μαδρίτη, εγκρίθηκε οριστικά από τους εταίρους στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που υλοποιήθηκε με  Skype στις 24 Απριλίου.

Το εγκεκριμένο τελικό έγγραφο - Αποκεντρωμένο Δίκτυο (ΑΔ). Περιγραφή και οδηγίες διαχείρισης - ανταποκρίνεται στην ανάγκη συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται στον οδηγό διαχείρισης AMIF, τηρώντας τις υποχρεωτικές οδηγίες του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Το έγγραφο είναι δομημένο σε τρεις ενότητες:

    Αποκεντρωμένο Δίκτυο: Περιγραφή και κύρια χαρακτηριστικά.

    Οδηγίες διαχείρισης.

    Παραρτήματα.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του ΑΔ, με ιδιαίτερη έμφαση σε πτυχές όπως η ευθύνη κάθε εταίρου σε σχέση με τη δική του Βάση Δεδομένων, η μη μεταφορά και η συγκέντρωση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η λειτουργία των εταίρων ως δομικών κόμβων του δικτύου και η ανάγκη δημιουργίας εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των εταίρων για τη δημιουργία Κοινωνικού Κεφαλαίου στο Δίκτυο.

Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι διαχειριστικές πτυχές για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων: ελάχιστες πληροφορίες, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.

Τέλος, τα παραρτήματα παρέχουν τα απαραίτητα πρότυπα για την εφαρμογή του.

Όλες οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν κατά την υλοποίηση του Έργου In2C θα είναι διαθέσιμα στην Αρχή AMIF και στον Συντονιστή του Έργου υπό τους συμφωνημένους όρους.

Το In2C συνεχίζει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες με γρήγορο ρυθμό.

Το In2C συνεχίζει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες με γρήγορο ρυθμό.

Η ισχυρή βούληση των εταίρων και η εφαρμογή των ΤΠΕ στην τηλεργασία, επιτρέπουν σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των πακέτων εργασίας (WP) του προγράμματος In2C.

Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πανδημική κατάσταση η οποία προκλήθηκε από τον COVID-19 και επηρεάζει όλες τις χώρες των εταίρων, το In2C, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ξεκίνησε ένα σύστημα περιοδικών διαδικτυακών συναντήσεων, για την προώθηση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων των διαφόρων πακέτων εργασίας που έχουν σχεδιαστεί, καθώς και την επίτευξη και παραγωγή των αντίστοιχων στόχων, αποτελεσμάτων και παραδοτέων.

Οι δύο τελευταίες διαδικτυακές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Μαρτίου (προς αντικατάσταση της 3ης Συνάντησης της Κοινοπραξίας που είχε προγραμματιστεί να γίνει στη Λευκωσία της Κύπρου) και στις 24 Απριλίου 2020, με την ενεργό συμμετοχή της πλειονότητας των συνεργατών, μέσω εργαλείων όπως το Zoom και το Skype.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, εκτός από τη συζήτηση των διαφόρων πτυχών της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι στο WP2 (Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προσδιορισμός βασικών συμμετεχόντων) και WP4 (Πακέτο Εκπαίδευσης In2C για Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)) και έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δραστηριότητες του WP5 (In2C E-platform / E-tools) και του WP6 (In2C SKILLS ONLINE ASSESSMENT TOOL (SOnAT)).

Στην επόμενη συνάντηση, που ορίστηκε «a priori» στις 27 Μαΐου, εκτός από την παρακολούθηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων, θα επικεντρωθούμε στο WP7 (Κινητοποίηση των εργοδοτών για την ενεργή προώθηση της ενσωμάτωσης ΥΤΧ στο εργατικό δυναμικό τους) και θα αναλύσουμε τις διαφορετικές προτάσεις για τη δημιουργία του εικονικού δικτύου In2C / επικοινωνιακή πλατφόρμα για αντιστοίχιση ΥΤΧ με εργοδότες στον κατασκευαστικό τομέα.

Τηλεδιάσκεψη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2C

Τηλεδιάσκεψη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2C

Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των εννέα εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «In2C – Ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών στον κατασκευαστικό τομέα», στις 12 και 13 Μαρτίου 2020, αντί στην Κύπρο, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένη, λόγω των μέτρων για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, που λήφθηκαν σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Εκτός από το Περιφερειακό τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ (Ελλάδα) συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι εμπλεκόμενοι εταίροι: ΚΕΚ Δήμητρα (Ελλάδα), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Fundacion Laboral de la Construccion (Ισπανία), Documenta (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Κύπρος), Mediterranean Management Centre (Κύπρος), Folkuniversitetet (Σουηδία).

Κατά τη διάρκεια της διήμερης τηλεδιάσκεψης στην οποία συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού του έργου για το επόμενο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε η δουλειά που έγινε μέχρι στιγμής, έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων για τα παραδοτέα που επίκεινται, τα οποία αφορούν την ολοκλήρωση ενός προγράμματος για την εκπαίδευση των υπηκόων τρίτων χωρών, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διαδικτυακή αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, την κινητοποίηση των εργοδοτών για ενεργή ένταξη των μεταναστών στο εργατικό τους δυναμικό.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.