Νόμος

Εθνική νομοθεσία για εργασία σε ύψος - Ελλάδα

Εθνική νομοθεσία για εργασία σε ύψος - ΕΛΙΝΥΑΕ - Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.

http://www.elinyae.gr/index.php/lexeis-kleidia/ergasies-se-ypsos

Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας καιυγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σεσυμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» - Ελλάδα

Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας καιυγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σεσυμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/EGGYKLIOS%20130159-97.1245671091281.pdf