Άρθρα

Ηλεκτρική ασφάλεια

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα - Ηλεκτροπληξία – Προστασία από την ηλεκτροπληξία, Λορέντζο Ραντίν και Κώστας Πούλιος, ΕΛΙΝΥΑΕ - Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.

Link

Ασφαλής χρήση φορητών εργαλείων στον κατασκευαστικό τομέα

Τι πρέπει να κάνω για να χρησιμοποιήσω σωστά τα εργαλεία χειρός και τι πρέπει να αποφεύγω όταν χρησιμοποιώ εργαλεία χειρός; BMtools 2015.

https://www.bmtools.gr/index.php/nea/93-xrhsimes-sumboules-gia-th-xrhsh-ergaleiwn-xeiros

Ασφαλής χρήση φορητών εργαλείων στον κατασκευαστικό τομέα

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συντήρησης, αλλά μπορεί επίσης να επηρεαστούν από ανεπαρκή συντήρηση. Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας επηρεάζει επίσης σημαντικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

https://osha.europa.eu/el/publications/e-fact-54-safe-maintenance-portable-tools-construction

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (μέρος Α)

Το άρθρο συνοψίζει τους γενικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τη σύσταση και τις ευθύνες της «Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων» και αναφέρει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Το άρθρο γράφτηκε από τη Χριστίνα Καπετανίδου από το Ινστιτούτο Εργασίας το 2015.

https://www.stye.gr/dat/CC62E7CF/file.pdf

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 84/2-6-2010 - Ελλάδα

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

https://www.ypakp.gr/uploads/files/5497.pdf 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2562/11-10-2013 - Ελλάδα

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

https://www.ypakp.gr/uploads/files/10326.pdf

Εθνικός νόμος 4443 / 9-12-2016 «Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης» - Ελλάδα

Ο νόμος αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/43 / ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή τους, της οδηγίας 2000/78 / ΕΕ για τη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της οδηγίας 2014/54 / ΕΕ σχετικά με μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

https://www.ypakp.gr/uploads/files/12615.pdf