PPT αρχεία

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Κύπρος

Οι κυριότεροι Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και θέτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια είναι οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 - Κ.Δ.Π. 410/2015. (υπάρχουν διαφορετικά έγγραφα για τις ευθύνες κάθε συμβαλλόμενου μέρους)

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/55439241CD65B6E6C2257E6C00347996?OpenDocument 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Κύπρος

Ενότητες απαιτούμενης επιμόρφωσης των Λειτουργών Ασφάλειας στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

  • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
  • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
  • (Κ.Δ.Π. 410/2015)
  • Κύριες ευθύνες του ιδιοκτήτη
  • Κύριες ευθύνες του συμβούλου έργου
  • Κύριες ευθύνες του κατασκευαστή
  • Κύριες ευθύνες του συντονιστή μελέτης
  • Κύριες ευθύνες του συντονιστή εργασίας

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerh_gr/pagerh_gr?OpenDocument