Άρθρα

Το λεξιλόγιο του κατασκευαστικού τομέα

Το λεξιλόγιο του κατασκευαστικού τομέα

Link

Το λεξικό του κατασκευαστικού τομέα

Όλη η ορολογία που σχετίζεται με την κατασκευή σε ένα άρθρο.

Link

Το επαγγελματικό λεξικό των οικοδόμων, των ελαιοχρωματιστών και των ξυλουργών μέρος 1ο

Το έργο παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα λεξιλογίου τριών επαγγελμάτων, Μπλέτσας Χρήστος, Πάτρα Μάιος 2002

Link