Integrering av Tredjelandsmedborgare I Byggsektorn

TLM som önskar att komma in på arbetsmarknaden som byggarbetare kommer att stöttas för att komma över kulturella skillnader och språkbarriärer, bekanta sig med den lokala anställningsvillkoren och exponeras för EU-täckande yrkes hälso- och säkerhetsförordningar som tillämpas i deras värdländer för att förbättra oddsen för anställning.

Byggarbete är mer och mer lämnat till Tredjelandsmedborgare (TLM) arbetare som anställs för specifika arbetsuppgifter och för okvalificerat arbete av (under-)leverantörer. För många TLM är byggarbete ingången till arbetsmarknaden. På grund av kulturella skillnader, språkbarriärer och kunskap om nationell politik, har dessa arbetare större potential för att bli exponerade för arbetsrelaterade riskfaktorer och exkludering på arbetsmarknaden.

Vad ln2C projektet syftar till att göra?

ln2C syftar till ”Integration av TLM i Byggsektorn (ln2C)”. Projektet strävar att förse TLM med en innovativ uppsättning av verktyg och material som är avgörande för TLMs integration i arbetsmarknaden och ökar inte bara TLMs språkkunskaper och kunskaper om arbetsrelaterade frågor, men även nätverkandet mellan TLM och arbetsgivare.