Relevanta Webbplatser

Svenskt Näringsliv

Ökad integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/

Byggipedia

Webplats för kompetensförsörjning och livslångt lärande för bygg- och anläggningsbranchen

https://byggipedia.se/arbetsmiljo-halsa-och-sakerhet/

Arbetsmiljöverket

Det förebyggande arbetet vid byggarbetsplatsen görs genom varje arbetsgivares systematiska arbetsmiljöarbete och genom den gemensamma säkerhetsplaneringen i arbetsmiljöplanen som nästan alltid ska finnas på en byggarbetsplats.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/forebygg-risker-pa-byggarbetsplatsen/

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö i byggbranschen för att alla ska kunna bibehålla sin hälsa och må bra under hela arbetslivet.

https://galaxenbygg.se/arbetsmiljo-halsa/