Artiklar

“Undersöker förebyggande hälsa inom bygg”

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska undersöka svenska byggbranschens behov av förbyggande arbete inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Byggvärldens redaktion, 14 Sep 2015

https://www.byggvarlden.se/undersoker-forebyggande-halsa-inom-bygg-89996/nyhet.html 

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

Trots Sveriges framgångar på området är det fortfarande tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. Byggindustrin, 7 OKTOBER 2019

https://www.byggindustrin.se/artikel/debatt/alla-ska-komma-hem-fran-vara-arbetsplatser-28718 

"Bygg bort olycksrisker som skapas av stress"

Studien från Luleå tekniska universitet visar på ett klart samband mellan stress och olycksfall. Byggindustrin, 14 FEBRUARI 2017.

https://www.byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-bort-olycksrisker-som-skapas-av-stress-24554