Böcker

Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya och skärpta krav på aktiva åtgärder för likabehandling och avseende lönekartläggning. I denna bok behandlas regelverket kring likabehandling och skyddet mot diskriminering i arbetslivet i de olika lagarna. Av Tommy Iseskog, IJK förlag 2016.