Böcker

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen, med kollektivavtal mellan starka partsorganisationer på arbetsmarknaden, brukar ses en central förklaring till att Sverige kunnat kombinera hög levnadsstandard med jämn inkomstfördelning. Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger, Dialogos Förlag 2019