Böcker

Inspiration för integration

En ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder. I rapporten jämför Patrick Joyce politiken för arbetsmarknadsetablering i Sverige med den politik som förs i fyra länder med liknande förutsättningar: Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Av Finansdepartementet 2017